Regulamin Forum_MojaRafa.pl

Nie trzeba opisywać tego forum, należy przeczytać!

Regulamin Forum_MojaRafa.pl

Postautor: kajetan2009 » 06 gru 2012, 01:53

I. Postanowienia ogólne.


1. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie swobody korzystania z forum, ani tym bardziej ograniczanie dostępu do niego komukolwiek.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili, bez informowania o tym fakcie Użytkowników i bez ich zgody.
3. Osoby, które nie zgadzają się z niniejszym Regulaminem są proszone o opuszczenie Forum.
4. Wypowiedzi publikowane przez Użytkowników na Forum nie mogą:
a) wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy,
b) zawierać treści obscenicznych i obraźliwych, naruszać zasad dobrego wychowania
c) naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich
d) zawierać wirusów ani jakichkolwiek innych rozwiązań destrukcyjnych,
e) być plagiatem innych publikacji, stron internetowych bądź wypowiedzi na innych forach.

Uprasza się wszystkich Użytkowników o natychmiastowe informowanie o powstaniu lub odnalezieniu postów, które w jakikolwiek sposób naruszają niniejszy punkt Regulaminu. Posty takie zostaną natychmiast usunięte, a ich autorzy ukarani zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Wszyscy Użytkownicy Forum są zobowiązani do posługiwania się językiem polskim, jego słownictwem oraz zasadami pisowni, gramatyki i interpunkcji. Szczególnie zobowiązanie są do tego Moderatorzy i inni Użytkownicy należący do wyróżnionych grup.
6. Wszyscy Użytkownicy Forum są sobie równi. Ilość napisanych postów, staż na Forum, wiek Użytkownika, jego płeć bądź rasa i inne podobne wyróżniki w żaden sposób nie są przyczyną do wyróżnienia bądź dyskryminacji kogokolwiek. Żaden Użytkownik nie ma prawa powoływać się na 1. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. takie czynniki, jako zwiększające jego prestiż bądź dające mu jakiekolwiek przywileje.
7. Właściciel portalu MojaRafa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
8. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.

II. Zasady panujące na forum.

1. Korzystanie z forum jest całkowicie bezpłatne.
2. Aby mieć możliwość wypowiedzi na forach, należy się zarejestrować.
3. Treści publikowane na forum muszą być zgodne z polskim prawem.
4. Zabrania się publikowania na forum treści i materiałów wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających czyjeś uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe. Dotyczy to wszelkich treści wprowadzonych na forum przez użytkownika - w wiadomościach, pseudonimie, podpisie, emblemacie i innych.
5. Administrator i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Należy więc zdawać sobie sprawę, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
6. Każdy użytkownik forum powinien starać się traktować innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym.
7. Na forum MojaRafa.pl nie funkcjonują rangi związane z ilością wysłanych postów. Aktywne uczestniczenie w dyskusjach toczących się na forum, jest oczywiście mile widziane - należy jednak pamiętać, że na tym forum, większa wymowę ma poziom merytoryczny publikowanych materiałów, niż ich ilość.
8. Przy publikacji jakichkolwiek materiałów, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.
9. Zabrania się samowolnego publikowania cudzych danych teleadresowych.
10. Na forum zabrania się reklamowania czegokolwiek. Dotyczy to w szczególności treści komercyjnych, ale i nachalne promowanie treści o charakterze niekomercyjnym, również nie jest zbyt mile widziane.
11. Wobec zasad obowiązujących na forum, wszyscy użytkownicy są równi. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są zwykli użytkownicy, moderatorzy, oraz administrator forum.
12. Zespól moderujący nie usuwa postów użytkowników na ich życzenie. Nie wpływa tym samym na kształtowanie wizerunku użytkownika.

III. Rejestracja.

1. Rejestracja na forum jest dobrowolna. Daje ona jednak szereg przywilejów.
2. Jedna osoba ma prawo do założenia jednego konta i jest zobligowana to korzystania na forum wyłącznie z niego.
3. Podczas rejestracji jedynymi wymaganymi danymi są: adres email (prawdziwy, ponieważ na ten adres zostaje wysłany list aktywujący, bez którego konto nie zostanie uruchomione), pseudonim, oraz hasło. Resztę danych użytkownik podaje dobrowolnie i na własne ryzyko.
4. Jeżeli użytkownik decyduje się na publikowanie swoich danych, takich jak nazwisko, numer telefonu, czy adres, to powinien zdawać sobie sprawę z wynikających z tego niebezpieczeństw.
5. Użytkownik ma możliwość ukrycia przed innymi użytkownikami swojego adresu email, oraz swojej obecności na forum.
6. Podczas rejestracji niniejszy regulamin jest wyświetlany i zaakceptowanie jego treści w pełnym brzmieniu jest warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji.
7. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości email, niezbędnych do informowania użytkowników o zmianach w funkcjonowaniu forum. Wiadomości do wszystkich użytkowników forum równocześnie wysyłać może wyłącznie administrator.

IV. Zasady dotyczące pseudonimu (nick).

1. Wybierając dla siebie pseudonim, należy postarać się aby był on unikatowy i nie powodował wprowadzenia kogokolwiek w błąd.
2. Raz wybranego na forum pseudonimu, nie powinno się zmieniać.
3. Należy ograniczyć długość wybieranego pseudonimu do rozsądnego minimum.

V. Zasady dotyczące podpisów (sygnatur).

1. Maksymalna długość podpisu to 512 znaków.
2. Warto pamiętać, że przy domyślnych ustawieniach, podpis pojawia się pod każdym wysłanym postem. Dobierając treść podpisu należy wziąć to pod uwagę.
3. Należy unikać przesadnego formatowania tekstu w podpisach.
4. Podpis może mieć maksymalne rozmiary 700px szerokości i 70px wysokości (5 linii w czcionce domyślnej i rozdzielczości 1024x768).
5. Wielkość czcionki nie może przekraczać rozmiaru 13 pikseli. Nie zaleca się również, by była mniejsza od 9 pikseli.
6. Podpis nie może zawierać treści niezgodnych z polskim prawem i w żaden sposób naruszać godności innych osób, czy propagować łamania prawa.
7. Sygnaturka może zawierać grafikę, jednak o rozmiarze nie przekraczającym 10kB. Jeżeli w sygnaturce znajduje się więcej niż jeden obrazek, to łączna wielkość grafik w sygnaturce nie może przekroczyć 10kB.
8. Animowane grafiki mogą pojawiać się w sygnaturkach z zastrzeżeniem, iż nie mogą one w znaczący sposób wyróżniać się z kontekstu forum. Decyzję o tym, czy sygnaturka nie wyróżnia się z kontekstu forum, podejmuje administrator wraz z zespołem moderatorów, którzy mają prawo do modyfikacji lub nakazania zmiany sygnaturki.
9. Odnośniki w sygnaturkach nie mogą prowadzić do stron pornograficznych, niezgodnych z polskim prawem i stron, których głównym zadaniem jest nakłanianie użytkowników do dokonania jakichkolwiek zakupów.
10. Nie dopuszcza się do stosowania w sygnaturkach żadnych banerów reklamowych (mając tu na myśli grafiki o rozmiarach 400x50, 480x60 itd.)

VI. Zasady dotyczące emblematu (avatar).

1. Wybierając emblemat wypada sprawdzić czy ktoś inny na forum już z niego nie korzysta, a w razie wątpliwości zrezygnować z danego emblematu.
2. Jako emblemat może posłużyć obrazek wysłany z komputera użytkownika.
3. Informacje o maksymalnym rozmiarze i "wadze" emblematu znaleźć można w ustawieniach swojego profilu.
4. Należy unikać przesadnie "krzykliwych" kolorów. Dbajmy o oczy innych.
5. Dozwolona jest animacja w emblemacie. Nie może ona jednak w znaczący sposób wyróżniać się z kontekstu forum. Decyzję o tym, czy emblemat nie wyróżnia się z kontekstu forum, podejmuje administrator wraz z zespołem moderatorów, którzy mają prawo do modyfikacji lub nakazania zmiany emblematu.
6. Avatar nie powinien obrażać niczyich uczuć (np. religijnych) oraz zawierać drastycznych scen. Administrator/moderator ma prawo usunąć taki avatar.

VII. Prawa i obowiązki gości

1. Przeglądanie struktury forum, faq, regulaminu, przeszukiwanie forum, przeglądanie listy użytkowników, oraz czytanie wszystkich opublikowanych wiadomości.
2. Każdy "gość" ma prawo do rejestracji, co powoduje zmianę jego statusu na "użytkownika". Jeśli jednak nie chcemy publikować na forum żadnych treści, a wyłącznie czytać zamieszczone wiadomości, warto rozważyć wariant pozostania "gościem".

VIII. Prawa i obowiązki użytkowników

1. Użytkownicy mogą zakładać nowe tematy.
2. Użytkownikom wolno tworzyć ankiety i ustalać okres ich funkcjonowania.
3. Użytkownikom wolno głosować w ankietach.
4. Użytkownicy mają prawo odpowiadania na posty innych.
5. Użytkownicy mogą edytować własne, wysłane już posty, oraz kasować je o ile nikt na nie jeszcze nie odpisał.
6. Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich elementów formatowania BBCode, oraz używać dostępnych emotikonek. Jednocześnie mają obowiązek stosować te elementy tam, gdzie wymagają tego okoliczności.
7. Użytkownicy maja możliwość wysyłania PW (prywatnych wiadomości), oraz wiadomości email z poziomu forum.
8. Każdy użytkownik posiada własny profil i ma prawo wykorzystywać wszelkie jego funkcjonalności.
9. Użytkownicy mają prawo a nawet obowiązek powiadamiać moderatorów o łamaniu regulaminu czy innych nieprawidłowościach.
10. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i podporządkowywania się w ramach forum decyzjom moderatorów i administratora.

IX. Prawa i obowiązki moderatorów

1. Moderatorzy posiadają wszystkie uprawnienia zwykłych użytkowników.
2. Moderatorzy mają możliwość publikowania ogłoszeń i tematów przyklejonych.
3. Moderatorzy mają prawo do blokowania i odblokowywania tematów.
4. Moderatorzy mają prawo przenoszenia tematów do innych kategorii w celu poprawienia spójności i tematyki.
5. Moderatorzy mają prawo dzielenia wątków na części.
6. Moderatorzy mają prawo kasowania postów innych użytkowników.
7. Moderatorzy mają obowiązek przestrzegać regulamin w sposób szczególnie rygorystyczny, ponieważ ich zadaniem jest dawać przykład innym użytkownikom.
8. Moderatorzy mają obowiązek czuwać nad porządkiem panującym na forum, oraz interesować się publikowanymi treściami intensywniej niż zwykli użytkownicy.
9. Moderatorzy powinni służyć radą i pomocą niedoświadczonym użytkownikom forum.
10. Moderatorzy mają pierwszeństwo przy kontaktach z administratorem, a ich opinie są szczególnie brane pod uwagę przy wprowadzaniu zmian na forum.
11. Moderatorzy nie powinni nadużywać swojej władzy.
12. Moderatorzy powinni ściśle współpracować z administratorem i w ramach forum podporządkowywać się jego decyzjom.
13. Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania o zastosowaniu sankcji ani tłumaczenia się z podjętych działań, powinni jednak odpowiadać na prywatne wiadomości wysyłane do nich w sprawach dotyczących ich działań na forum.
14 O tym kto zostanie moderatorem decyduje administrator.

X. Prawa i obowiązki administratora

1. Administrator forum jest tylko jeden i podejmuje decyzje samodzielnie.
2. Administrator posiada najwyższe uprawnienia na forum, w tym oczywiście wszelkie uprawnienia użytkowników i moderatorów.
3. Administrator ma prawo zablokować wybranym użytkownikom dostęp do forum, ze względu na naruszanie regulaminu.
4. Administrator może zmieniać skład grup użytkowników, w szczególności moderatorów.
5. Administrator może dowolnie modyfikować strukturę całego forum, w szczególności tworzyć nowe fora tematyczne, zmieniać wygląd forum, oraz rozszerzać jego funkcjonalności.
6. Administrator ma obowiązek informować o swoich zmianach wszystkich użytkowników.
7. Administrator ma obowiązek uwzględniać opinie użytkowników i moderatorów w sprawach zmian na forum, nie jest jednak nimi w żaden sposób zobligowany.
8. Administrator ma obowiązek dbać o prawidłowe funkcjonowanie forum w ramach swoich możliwości i umiejętności.
9. Administrator powinien starać się podnosić komfort i ułatwiać użytkownikom korzystanie z forum.

XI. Prowadzenie dyskusji

1. Najpierw należy zastanowić się na które forum tematyczne powinien trafić Twój post. Każde forum posiada pewien zakres tematyczny, który użytkownicy muszą przestrzegać podczas umieszczania na nim swoich postów. O tym, jakiemu tematowi poświęcone jest dane forum, możemy wnioskować z nazwy, komentarza, oraz z zamieszczonego na nim ogłoszenia precyzującego zasady i tematykę..
2. Ważną sprawą jest właściwe zatytułowanie naszego posta. Temat powinien być krótki (nie używamy pełnych zdań, lecz posługujemy się raczej hasłami), ale możliwie najdokładniej precyzujący poruszaną tematykę.
3. Sami wybraliśmy temat, więc starajmy się go trzymać w swoich wypowiedziach. Wypadałoby też aktywnie uczestniczyć w wywołanej naszą wiadomością dyskusji.
4. Zadając pytanie, postarajmy się dostarczyć naszym rozmówcom maksimum informacji, co mogło by mieć wpływ na wystąpienie naszego problemu.
5. Jeśli na Twoje pytanie nie pojawia się odpowiedź, może być to spowodowane kilkoma czynnikami. Może jesteś zbyt niecierpliwy i nie zaczekałeś odpowiednio długo na odpowiedź? Może źle zatytułowałeś post, źle sformułowałeś pytanie, lub nie podałeś wystarczającej ilości informacji i nikt nie próbuje nawet na nie odpowiedzieć.
6. Niedopuszczalne jest zakładanie tego samego tematu kilka razy na tym samym, bądź różnych forach. W przypadku stwierdzenia, iż założyło się temat nie tam gdzie trzeba, należy użyć przycisku RAPORTUJ i poprosić o przeniesienie tematu na właściwe forum. Niedopuszczalnej jest również pytanie o to samo w różnych topicach, założonych przez innych użytkowników.
7. Pamiętaj, że celem istnienia forum jest poszerzanie wiedzy osób korzystających z niego. Jeśli rozwiązałeś problem, zanim ktokolwiek na Twój post odpowiedział, podziel się z innymi swoimi doświadczeniami.
8. Jeśli czytając wiadomości na danym forum, natrafisz na temat związany z tym co cię interesuje, nie zadawaj nowego pytania i nie twórz nowego wątku, lecz postaraj się kontynuować już istniejący.


XII. Odpowiadanie na pytania


1. Odpisując na czyjeś pytanie starajmy się być konstruktywni i pomocni. Komentarze typu: "popieram przedmówcę" niewiele wnoszą do dyskusji.
2. Odpowiadając trzymajmy się ściśle tematu. Pytającemu na pewno na tym zależy.
3. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, nie pisz nic. Po prostu czekaj.
4. Gdy na forum prowadzona jest merytoryczna dyskusja, a chcesz wziąć w niej udział, nie pisz krótkiego posta o banalnej treści. Nie rozbijaj rozbudowanych, ciekawych dyskusji błahymi postami.
5. Nie wahaj się prowokować innych do dyskusji, o ile nie są to jałowe spory. Pamiętaj, że dyskusje są toczone publicznie i służą konstruktywnej wymianie poglądów.
6. Uwagi na temat błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych przekazuj autorowi korzystając z prywatnych wiadomości lub email, a nie otwarcie, na łamach forum.
7. Prywatne wiadomości jak sama nazwa wskazuje są prywatne, dlatego odpowiadając nadawcy korzystamy również z PW, a nie publikujemy odpowiedź na forum. Ewentualnie jeśli chcemy kogoś przeprosić, wypadało by to wyrazić publicznie.
8. Nie używaj w odpowiedziach agresywnego języka. Inni użytkownicy to też ludzie, mają swoje uczucia, czasem popełniają też błędy. Nie obwiniaj ich za to.


XIII. Kary i sankcje stosowane na forum


1. W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad, stosowane będzie upomnienie, wraz ze wskazaniem punktu w regulaminie, który został naruszony.
2. Posty, których treść jest wynikiem nieznajomości obowiązujących na forum zasad, będą blokowane lub przenoszone.
3. Posty rażąco naruszające regulamin, będą bezpowrotnie usuwane z forum.
4. Osobom permanentnie i celowo łamiącym regulamin, administrator postara się uniemożliwić korzystanie z forum.


XIV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi dotyczące treści Regulaminu przyjmowane są poprzez PW przez Administratorów i Moderatorów. Możliwe jest również poddanie pod publiczną dyskusję propozycji i wątpliwości co do treści Regulaminu w dziale „Ogólnym”.
2. Administrator ma prawo do usuwania raz w miesiącu zawartości skrzynek PW Użytkowników w celu zmniejszania bazy danych
3. Administrator ma prawo do wglądu w PW użytkowników.
4. Administrator jest na Forum najwyższą instancją, jego zdanie jest rozstrzygające, ostateczne i niepodważalne.

----------------------------------------
Kajetan2009
Początek jest zawsze łatwy, problemy pojawiają się później. ...
Awatar użytkownika
kajetan2009
Administrator
 
Posty: 42
Obrazki: 8
Rejestracja: 07 mar 2012, 08:33

Wróć do Regulamin

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości

Powered by phpBB ©2007 phpBB Group

WŁAŚCICIEL PORTALU MOJARAFA.PL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ WYPOWIEDZI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW FORUM.
OSOBY ZAMIESZCZAJĄCE WYPOWIEDZI NARUSZAJĄCE PRAWO LUB PRAWEM CHRONIONE DOBRA OSÓB TRZECICH MOGĄ PONIEŚĆ Z TEGO TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ LUB CYWILNĄ.

ALL RIGHTS RESERVED © PORTAL Akwarystyki Morskiej www.MojaRafa.pl